Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Hobby

Czym się różnią polowania indywidualne od zbiorowych?

Główną różnicą między polowaniem indywidualnym a zbiorowym jest wielkość grupy, która bierze w nim udział. W polowaniu indywidualnym może brać udział jeden myśliwy, myśliwy z psem lub myśliwy z pomocnikiem.  W polowaniach zbiorowych muszą być minimum 2 osoby, lub 6 jeżeli myśliwi planują polować na zające. Różnicą jest również procedura z jaką organizuje się polowania. …